¨

Laserkristaller

Laserkristaller

Penlink samarbetar med en av de ledande tillverkarna inom laserkristaller, fiberoptik och lasrar. Vi tillhandahåller kristaller av hög kvalitet till optiska maskiner, kommunikationsutrustning och andra tillämpningar inom laserindustrin. Vår produktionspartner har över 100 anställda, och bedriver även egen forskning inom optik.

Penlink kan även tillhandahålla ett stort antal olika laserkristaller förutom de som beskrivs på hemsidan. Utöver dessa kan vi tillhandahålla följande fiberoptiska komponenter, Q-switch, fotorefraktionkristaller och optiska komponenter:

NLO Kristaller: LBO, BBO, KD*P, LiNbO3, AgGaS2 och AgGaSe2.

Laserkristaller: Nd:GdVO4 och Ti:Sapphire.

Fiberoptiska komponenter: C-lens, Polarization Beam Combiner Crystals, Micro Prism, Micro Waveplate, Micro PBS, LiNbO3 Wedges och compensator Etalons.

Q-Switch: E-O

Fotorefraktionkristaller: Fe:LiNbO3 SBN.

Optiskakomponenter: Optical Materia BK7,UVFS, Quartz, a-BBO, Calcite, CaF2,MgF2 Lenses Prisms Waveplate Polarizers Beamsplitter.

Andra kristaller: Safir, YAG, LiTaO3, MgO:LiNbO3, KDP, LiIO3, BSO, BGO, TeO2, PbMoO4,BaTiO3, Ce:TiBaO3, med mera.

Nd:YAG

Nd:YAG är det mest använda fastformslasermaterialet idag. Vi kan nu leverera högkvalitativa Nd:YAG-stavar med hög optisk homogenitet och hållbarhet, jämn prestanda och hög bearbetningsnoggrannhet. För att möta kraven hos våra kunder har man infört ett förbättrat kvalitetsäkringsprogram hos vår leverantör, under odlings- och fabriceringsprocessen.

Nd:YVO4

Nd:YVO4 är en av de mest effektiva laserkristallerna som finns för diodlasrar (solid-state). Kristallen har ett stort tvärsnitt för stimulerad emission, god absorptionskoefficient och bandbredd för absorption, hög tolerans mot skador förorsakade av lasern, och i övrigt bra fysiska, optiska och mekaniska egenskaper. Detta gör Nd:YVO4 till ett utmärkt val för kostnadseffektiv högeffekt-laser med krav på god stabilitet. Nd:YVO4 kan producera kraftig och stabil infraröd, grön och blå ytemitterande laser.

Speciellt för tillämpningar där mer kompakt design och SLM (Single Longitudinal Mode) behövs uppvisar Nd:YVO4 fördelar framför andra laserkristaller. Denna kristall är idealisk för laserverktyg för mikrobearbetning och materialbearbetning, spektroskopi, wafer-inspektion, ljusshower, medicinsk diagnostik och laserskrivare m.m.

Vi kan erbjuda Nd:YVO4-kristaller så stora som f30×70 mm3 i bulk, och så stora som f20×20 mm3 när de är ytbehandlade för minimal optisk förlust, för mycket konkurrenskraftiga priser.

KTP

Fördelar med KTP:
− Hög optisk ickelinjär koefficient,
− Stor angular bandbredd och liten walk-off-vinkel,
− Stor temperatur- och spektral bandbredd,
− Hög elektrooptisk koefficient och låg dielektrisk konstant,
− Icke-hydroskopisk, kemiskt och mekaniskt stabil.

Tillämpningar:
− Frekvensfördubbling (SHG) av ND-dopade lasrar för grön/röd laser,
− Frekvensblandning (SFM) av ND-laser och diodlaser för blå laser,
− Parametriska källor (OPG, OPA och OPO) för 600-4500 nm inställbar laser,
− EO-modulatorer, optiska switchar och directional couplers,
− Optiska vågledare för integrerade NLO och EO-enheter.

Cr:YAG

Cr:YAG Q-switching är en teknik för att skapa korta laserpulser med mycket hög effekt. CR:Yag använder passiv Q-switching, som i regel är att föredra då det är lätt att tillverka och använda, är kostnadseffektivt samt storleks- och vikteffektivt. CR4 +: YAG (Y3Al5O12) är en utmärkt kristall för passivt Q-switchade lamp/diodlasrar, till exempel Nd:YAG, Nd:YLF, Yb:YAG eller andra Nd- och Yb-dopade lasrar med våglängd mellan 1,0-1,2 mm.

Denna teknik kommer, på grund av dess kemiska stabilitet, hållbarhet, UV-resistens, goda värmeledningsförmåga, höga skadetolerans (> 500 MW/cm2) och enkla drift, i framtiden att ersätta en del traditionella switch-material, till exempel, LiF, organiska färgämnen och solid-state color centers.

Kristaller

Visningsläge:

Bild Namn Dopning Storlek (mm) Ytbeläggning Datablad
CYYG CYG101 6-10mm 40%-80% AR@1064nm
KTP KTP103 OPO for 1064@1570nm 7 x 7 x 20 AR
KTP KTP102 SGH@1064nm 3 x 3 x (3-5) DBAR
KTP KTP101 SGH@1064nm 2 x 2 x (3-5) AR/HR
NVYO102 0.27% 4 x 4 x (8-10) AR/AR/Brewster cut
NYVO101 0.27%-2% 3 x 3 x (1-10) AR/AR
NDYAG101 1% (3-10) x (50-140) AR/AR@1064nm

CYG101

CYYG

Storlek (mm): 6-10mm
T= 40%-80%
Ytbeläggning: AR@1064nm

KTP103

KTP

Applikation: OPO for 1064@1570nm
Storlek (mm): 7 × 7 × 20
Ytbeläggning: AR

KTP102

KTP

Applikation: SGH@1064nm
Storlek (mm): 3 × 3 x (3-10)
Ytbeläggning: DBAR

KTP101

KTP

Applikation: SGH@1064nm
Storlek (mm): 2 × 2 x (3-5)
Ytbeläggning: AR/HR

NVYO102

Dopning: 0.27%
Storlek (mm): 4 × 4 x (8-10)
Ytbeläggning: AR/AR/Brewster cut

NYVO101

Dopning: 0.27%-2%
Storlek (mm): 3 × 3 x (1-10)
Ytbeläggning: AR/AR

NDYAG101

Doping: 1%
Storlek (mm): (3-10) x (50-140)
Ytbeläggning: AR/AR@1064nm

Du kan söka efter den produkt du söker med hjälp av Produktnamn eller Produktkategori.

Exempelvis:
SRH0317 eller Släpringar

Visit Penlink's newly launched page to learn more. Redirect by pushing the button.

Take me there!