¨

Detektorer - Industri, Forskning & Medicin

PHOTONIS – Produkter för detektion och avbildning av ljus och strålning.
För användning inom industri, forskning och medicin.

Penlink kan genom PHOTONIS erbjuda våra kunder en tydlig marknadsfördel genom att erbjuda de mest kompletta och högst presterande detektorprodukter som finns tillgängliga för applikationer inom industri, forskning och medicin.

PHOTONIS Detektorprodukter som elektronmultiplikatorer, MCP, Bildförstärkare, CEM-Channeltron, m.fl. återfinns i de flesta teknologisektorer.

Photonis leder utvecklingen vilket gör att våra kunder får ett försprång gemtemot deras konkurrenter.

Läs mer på PHOTONIS webbsida

APD

Advanced Performance Detectors - APDs

PHOTONIS Advanced Performance Detectors – APDs
Är elekto-optiska komponenter som sitter monterade i ett hus av plast, Macor, rostfrittstål eller aluminium. Dessa detektorer är Plug-and-Play, vilket innebär att detektorn är färdig att kopplas för användning i t.ex en massspektometer eller annan tillämpning.

APD används vid nytillverkning eller för service av t.ex. masspektrometrar.
Över 200 konfigurationer finns tillgängliga. Det går även att beställa APD enligt er specifikation och krav.

ADP finns tillgängliga med kassetmonterade mikrokanalplattor MCP för att underlätta framtida reparationer och service.

Läs mer om PHOTONIS APD detektorer

Länk till guide som hjälper dig specificera din APD-detektor

OEM APD-ersättningsguide


CEM

Kanalelektronmultiplicerare - CEM

Channeltron ® Elektronmultiplikatorer är hållbara och effektiva detektorer av
positiva och negativa joner samt elektroner och fotoner. PHOTONIS
elektronmultiplikatorer erbjuder också den högsta dynamiska omfånget för att säkerställa en helt linjär respons som överskrider kapaciteten för de flesta analysinstrument på marknaden. Channeltrons ® finns i en mängd olika former och storlekar
inklusive MAGNUM ®, Spiraltron och miniatyr, dessa stödjer såväl standard som
högtrycks applikationer.

“(ext)Ladda ner broschyr PHOTONIS Channeltron®”:
http://www.photonis.com/attachment.php?id_attachment=32

Har du ett system där kanalelektronmultipliceraren behöver bytas ut eller uppgraderas, var vänlig se: .Channeltron® utbytesguide

Läs mer om PHOTONIS Channeltron® -Kanalelektronmultiplicerare


EGA

Elektrongeneratormatris - EGA

PHOTONIS patenterade ELECTROGEN ™ Electron Generator Arrays (EGA) består av
miljontals precisionsrör av glas som smälts samman till en enhetlig och
mekaniskt stabil struktur. Enheten framsälls så att när en spänning
appliseras, producerar varje litet rör en stråle av elektroner.
Eftersom varje av de miljontals små rören producera elektroner, resulterar detta i ett elektronflöde som är extremt enhetligt och tät.

EGA kan användas som elektronkälla i elektronkollitions joniseringkällapplikationer. Denna teknik har fördelen att fungera som en kall jonisering källa, vilket eliminerar pyrolytiska effekter som annars uppstår när den värme som genereras av glödtråden förändrar den kemiska sammansättningen av dom okända ämnen som ska identifieras.

Läs mer om ElectroGen™ -Elektrongeneratormatris


HDP

Hybrid fotodiod - HPD

PHOTONIS Hybrid fotodiod ger en alternativ teknik för fotondetektering.
HPD förstärker en elektron i ett vakumrör och skjuter den sedan
på en kiseldiod. För varje träff uppnås en förstärkning på mellan 2000 och 3000. Ett rutnät av kiseldioder omvandlar signalen till pixlar. Hybrid Foto Dioder
kan fokuseras genom avstånd eller elektrostatiskt. Ett fiberoptiskt ingångsfönster finns som tillval för att möjliggöra att HPD´n att bearbeta signaler från
blinkande fibrer utan signalförlust relaterat till den anslutande kopplingen.


MCP

Microkanalplattor -MCP

En mikrokanalplatta (MCP) är en elektron multiplikator för detektion av röntgen,
ultraviolett strålning och laddade partiklar. Resultatet är ett
tvådimensionell elektronbild som bevarar den spatiella upplösningen av
den ursprungliga strålningen, men med en linjär förstärkning upp till 1000ggr. detta kan
användas för att bestråla en fosforskärm som placeras nära MCP, vilket ger en
visuell representation av strålningsbilden. Alternativt kan bilden läsas ut av till exempel en wedge-and-strip eller en fast delay-line anode array. Vi erbjuder ett brett utbud av storlekar, former andra valmöjligheter för att stödja flera olika bildapplikationer.

Läs mer om MCP´s and produktinnovationer som: TruFlite™, MountingPad™, LongLife™, Stripline, etc.

Länk till guide som hjälper dig specificera din mikrokanalplatta.


Photon-detector

Fotondetektor

PHOTONIS PLANACON fotondetektor i en kvadratisk form som
ger en unik möjlighet att sammanfoga flera detektorer, vilket ger ett stor detektionsyta med
minimalt med ”döda områden”, överlägsen i applikationer där avbildning av stora områden önskas.
Den speciella designen gör detektorn immun mot störning från magnetfält, vilket gör
PLANACON detektorn det självklara valet för Cherenkov detektion, högenergifysik, och i medicinska detektionsapplikationer.

PLANACON ger en multianode möjlighet genom en fotokatod med hög kapacitet i en kompakt design och med hög förstärkning. Två versioner finns tillgängliga med antingen med en 8×8 anod eller en 32×32 anod.


RGP

Visningsläge:

Bild Namn Datablad

ToF detektor

Time-of-Flight Detektorer– ToF Detektorer

PHOTONIS tillhandahåller de snabbaste
Time-of-Flight Detektorer på marknaden, med
tidigare ouppnåeliga nivåer av temporal upplösning, dynamiskt omfång och känslighet för hög massa i Time-of-flight-masspektrometri.

ToF-detektorer finns tillgängliga i flertalet olika
konfigurationer för att stödja standard, bipolär, Co-Axial, högtemperatur, ultrasnabb och Off-Axis ToF applikationer.

Hitta fler ToF-detektorer ex. bipolar, miniatyr, GEN 2 ULTRAFAST m.fl.

Länk till guide som hjälper dig specificera din ToF detektor.

OEM ToF-detektor ersättningsguide.

Du kan söka efter den produkt du söker med hjälp av Produktnamn eller Produktkategori.

Exempelvis:
SRH0317 eller Släpringar

Visit Penlink's newly launched page to learn more. Redirect by pushing the button.

Take me there!