¨

Försäljningsvillkor

Leverans och leveranstider

Kontrakt

 1. Leverans sker fritt Penlink AB:s lager, Stockholm, med av Penlink vald speditör normalt DHL. Om kund önskar leverans med annan speditör skall kunden själv tillhanda hålla förtryckta fraktsedlar. Leveranstiden skall räknas från den senaste av följande tidpunkter.
  1. dagen för avtalets slutande;
  2. dagen då säljaren erhållit medelande att giltig leveransdatum från fabrik har utställts;
  3. dagen då säljaren mottager sådan i avtalet föreskriven betalning, som skall erläggas till säljaren innan tillverkningen påbörjas;
  4. dagen då säljaren mottagit samtliga för leveransen erforderliga tekniska datan. Finner säljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller framstår dörjsmål på hans sida såsom sannorlikt, skall han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.
 2. Skulle någon av produkterna vara skadad vid leverans måste transportföretaget kontaktas omgående. Spara emballaget/ta bild som bevis. Efter anmäld skada kontakta Penlink AB för leverans av ny vara. Den nya produkten beställs på ordinarie sätt för att få så snabb leverans som möjligt.

Pris och betalning

 1. Angivna priser gäller netto exklusive emballage, frakt och mervärdesskatt. Expeditionsavgift utgår på order understigande 500 SKR eller 50 EURO. Detta gäller även för ramorder.
 2. Säljaren har rätt att utföra förändrar priset som kan föranledas av tillverkarens ändrade försäljningspriser eller av ändrade råvarupriser, växelkurser, skatter, tullar/avgifter eller liknande. När detta är skäligen möjligt informerar säljaren köparen om dylika prisförändringar.
 3. Betalning ska vara oss tillhanda på förfallodagen specificerad senast på köpordern. Om köparen inte erlägger betalningen i rätt tid, är säljaren berättigad att från förfallodagen tillgodoräkna sig dörjsmålsränta motsvarande reporäntan plus 9,50%. Köparen skall inte ha rätt till någon form av reduktion eller befrielse från sådan betalning.

Garanti med mera

 1. Säljaren åtar sig inte annat garantiansvar i tid och omfattning än vad som lämnats av tillverkaren på begäran. I inget fall ska var enskild varas garanti gälla längre än 12månader från leveransdatum.
 2. Köpare som önskar returnera en vara skall alltid i förväg inhämta Penlinks godkännande. Produkten måste returneras oskadad originalförpackning. Returen sker på kundens bekostnad och risk.
 3. Annullering av beställning kan endast ske efter godkännande av Penlink AB. Efter godkännande om annullering av beställning har Penlink AB rätt att debitera kunden en annulleringskostnad med 30% av det totala ordervärdet.
  Tillämplig lag
 4. Utöver ovan villkor gäller IML 2009. Antagna 2008 av Svenska Leverantörsföreningen för Instrumentering, Mätteknik och Komponenter (IM)ansluten till Svensk Handel.

Du kan söka efter den produkt du söker med hjälp av Produktnamn eller Produktkategori.

Exempelvis:
SRH0317 eller Släpringar

Visit Penlink's newly launched page to learn more. Redirect by pushing the button.

Take me there!